Koło Naukowe Technologii Informatycznych IT
Rzeszow University of Technology
Faculty of Electrical and Computer Engineering
35-959 Rzeszow, POLAND
al. Powstancow Warszawy 12, 
bldg. D

Email: it@kia.prz.edu.pl

Opiekunowie Koła Naukowego: dr inż. Bogusław Rymut dr inż. Tomasz Krzeszowski